Η Εταιρία ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ Αφοι Τσούμα είναι μία βιομηχανία παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος με μακρόχρονη εμπειρία και συνεχή παρουσία στην παραγωγή εργοστασιακού σκυροδέματος. Η εταιρία συστάθηκε το 1982 με έντονη δραστηριότητα στα βορειοδυτικά προάστια του λεκανοπεδίου Αττικής (Α. Λιόσια, Ασπρόπυργος, Αυλώνα) με σκοπό την παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος. Στη διαχρονική πορεία της εταιρείας διακρίνονται επενδυτικές ενέργειες που έχουν σαν αποτέλεσμα να θέτουν την εταιρεία σε ξεχωριστή θέση μέσα στον κλάδο. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται μέσα από τον συνδυασμό της μακρόχρονης εμπειρίας και της έμφασης που αποδίδεται στον τομέα της ποιότητας. Ειδικότερα, η εταιρία διαθέτει ειδικευμένη ομάδα στην τεχνολογία σκυροδέματος, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σε κάθε μονάδα και σύγχρονο αυτοματοποιημένο σύστημα παραγωγής. Οι έλεγχοι είναι συστηματικοί και πραγματοποιούνται στους τομείς των αδρανών υλικών, σκυροδέματος και στατιστικής ανάλυσης αποτελεσμάτων. α) Η εταιρία μας στο πρώτο εργοστάσιο στα Άνω Λιόσια εφαρμόζει ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN ISO 9002 με Αριθμό Πιστοποιητικού 153Δ/2000 καθώς επίσης και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΟΤ για τις κατηγορίες C 16/20 και C20/25 β) Στη δεύτερη μονάδα της στον Αυλώνα Αττικής η εταιρία εφαρμόζει ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN ISO 9002 με Αριθμό Πιστοποιητικού 208Δ/2002 γ)Στην τρίτη της μονάδα στον Ασπρόπυργο έχουν αρχίσει και γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να πιστοποιηθεί και αυτή σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανονισμούς για το σήμα ποιότητας. Η διοίκηση και το προσωπικό δεσμευόμαστε για την επίτευξη των στόχων ποιότητας και την διατήρηση της υλοποίησης τους. Οι στόχοι ποιότητας είναι οι εξής: 1. Εκτέλεση του παραγωγικού και εκτελεστικού έργου σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς για την τεχνολογία του σκυροδέματος, την ποιότητα και την ασφάλεια των εργασιών. 2. Εξυπηρέτηση των πελατών μας με συνέπεια και υπευθυνότητα. 3. Εκτέλεση των εργασιών με διαφάνεια, αντικειμενικότητα, ικανότητα και ποιότητα. Η λειτουργία της εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο του ISO 9002 αποτελεί την τεκμηρίωση για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Η διοίκηση δεσμεύεται να διαθέτει συνεχώς τα μέσα για την υλοποίηση των στόχων ποιότητας για το προσωπικό και τον εξοπλισμό. Σκοπός μας είναι η άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση πελατών σε συνδυασμό με την άριστη ποιότητα διαθέτοντας ένα μεγάλο στόλο αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος & αντλιών.