Η ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., βιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος, πιστοποιημένης παραγωγής κατά ISO9001 και υπό συνθήκες λειτουργίας σε τελικό στάδιο διαδικασιών για την απόκτηση του σήματος ποιότητας έτοιμου σκυροδέματος , έχοντας σε πλήρη ανάπτυξη:

*Διπλωματούχους μηχανικούς σε συνεχή και ενεργό παρακολούθηση και επίβλεψη της παραγωγής, ειδικούς δε στην τεχνολογία του σκυροδέματος.
*Δυνατότητα παραγωγής 1000m3 ανά 8ωρο ανά εργοστάσιο.
*Εργοστασιακό εξοπλισμό με αυθεντικές γερμανικές μονάδες βίαιης ανάμιξης για την παραγωγή των προϊόντων και πλήρεις εγκαταστάσεις του οίκου BHS.
*Μεγάλη δυναμικότητα κινητού εξοπλισμού νέας τεχνολογίας (15 αναμικτήρες, 4 πρέσσες διαφόρων μεγεθών) για την διατήρηση της ποιότητας, του εργάσιμου και της αντλησιμότητας του προϊόντος κατά την μεταφορά και παράδοση στο έργο.

*Εκπαιδευυμένο προσωπικό σε όλες τις φάσεις της παραγωγής, διάθεσης και παράδοσης του προϊόντος.

*Πολύ καλή οργάνωση της εταιρείας κατά ISO 9001:2008 .

*Μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή και διάθεση του έτοιμου σκυροδέματος.

*Παρουσία σε ευρή πεδίο περιοχών λόγω διάθεσης 3 εργοστασίων.

*Πλήρη συνείδηση και αξιοπιστία για τις έγκαιρες παραδόσεις και την σπουδαιότητα των κατασκευών.

Εγγυάται:

1.Την σταθερή καλή ποιότητα του σκυροδέματος με συνθέσεις τεκμηριωμένες και πιστοποιημένες από επιστημονικό προσωπικό.

2.Την μεγάλη γκάμα κατηγοριών παραγόμενου σκυροδέματος:
*C8/1053
*C12/15 S2
*C12/15 S3
*C12/15 Άοπλο
*C12/15 Γαρμπιλομπετόν                       
*C16/20 S3
*C16/20 S2
*C16/20 Γαρμπιλομπετόν
*C20/25 S2
*C20/25 S3
*C20/25 Γαρμπιλομπετόν
*C25/30 S2
*C25/30 Γαρμπιλομπετόν
*C30/37 S2
*C30/37

σε άψογη εργοστασιακή εφαρμογή.

3.Τη δυνατότητα παραγωγής σκυροδέματος ειδικών απαιτήσεων:

*Ανεπίχρηστο

*Ανθεκτικό σε επιφανειακή φθορά

*Μειωμένης υδατοπερατότητας

*Παραθαλάσιου περιβάλλοντος

*Ανθεκτικό σε χημικές προσβολές
  κ.α        

4.Την εξυπηρέτηση και τήρηση του προγράμματος σκυροδετήσεων των έργων.

5.Ανταγωνιστικά καλές τιμές.

6.Την αξιοπιστία στην τήρηση των συμφωνιών.

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ