Οι έλεγχοι είναι συστηματικοί και πραγματοποιούνται στους τομείς των αδρανών υλικών, σκυροδέματος και στατιστικής ανάλυσης αποτελεσμάτων.

α) Η εταιρία μας στο πρώτο εργοστάσιο στα Άνω Λιόσια εφαρμόζει ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ
EN ISO 9001:2008 με Αριθμό Πιστοποιητικού 1600/Δ καθώς επίσης και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΟΤ για τις κατηγορίες C 16/20 και C20/25

β) Στη δεύτερη μονάδα της στον Αυλώνα Αττικής η εταιρία εφαρμόζει ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 με Αριθμό Πιστοποιητικού 208Δ/2010

γ)Στην τρίτη της μονάδα στο Μαρκόπουλο η εταιρία εφαρμόζει ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008.


Η διοίκηση και το προσωπικό δεσμευόμαστε για την επίτευξη των στόχων ποιότητας και την διατήρηση της υλοποίησης τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι στόχοι ποιότητας είναι οι εξής:
1. Εκτέλεση του παραγωγικού και εκτελεστικού έργου σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς για την τεχνολογία του σκυροδέματος, την ποιότητα και την ασφάλεια των εργασιών.
2. Εξυπηρέτηση των πελατών μας με συνέπεια και υπευθυνότητα.
3. Εκτέλεση των εργασιών με διαφάνεια, αντικειμενικότητα, ικανότητα και ποιότητα.

Η λειτουργία της εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο του ISO 9001:2008 αποτελεί την τεκμηρίωση για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

Η διοίκηση δεσμεύεται να διαθέτει συνεχώς τα μέσα για την υλοποίηση των στόχων ποιότητας για το προσωπικό και τον εξοπλισμό.

Σκοπός μας είναι η άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση πελατών σε συνδυασμό με την άριστη ποιότητα διαθέτοντας ένα μεγάλο στόλο αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος & αντλιών.

 

 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με το παρόν επικυρώνεται ότι η περιβαλλοντική δήλωση της
"ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΜΑ Α.Ε."
Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού κανονισμού ΕΚ. 761/2004.

EMAS

Η επικύρωση ισχύει για το κάτωθι πεδίο εφαρμογής :

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.